Organizatori suorganizatori i pokrovitelji

Programski odbor

 • Marin Sopta, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva
 • Ivan Rogić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • Ivan Čizmić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • Vlado Šakić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • Mijo Korade, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti
 • Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv Zagreb
 • Tanja Trošelj Miočević, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva
 • Boris Crnković, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Jasna Horvat, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Josip Jurčević, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • Vlč. Tomislav Markić, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
 • Vinko Grubišić, Sveučilište Waterloo u Kanada
 • Dubravka Petrović Štefanac, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK

Organizacijski odbor

 • Marin Sopta, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva
 • Tanja Trošelj Miočević, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva
 • Ognjen Bagatin, Poliklinika Bagatin
 • Daria Vuco, Poliklinika Bagatin
 • Ivan Hrstić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • Ana Poklepović Škrmeta, Hrvatsko društvo katoličkih novinara (HDKN)
 • Tuga Tarle, Udruga OS
 • Marija Benić Penava, Sveučilište u Dubrovniku
 • Daniel Dujmić, Sveučilište u Dubrovniku
 • Jasna Horvat, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Josipa Mijoč, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Ivana Rora, Hrvatska Matica Iseljenika
 • Ivan Tepeš, Hrvatska Matica Iseljenika
 • Ivica Bošnjak, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Natasha Levak, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • Vlč. Marko Zadravec
 • Katica Jurčević, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • Tomislav Đurasović, Njemačka
 • Vori Walter Lalić, Macquarie University, Australija
 • Luka Budak, Macquarie University, Australija
 • Darko Don Markušić, Australija
 • Joza Vrljičak, Argentina
 • Marina Budimir, gradonačelnica Iloka
 • Marko Paradžik, Udruga Obnova
 • Ana Zrnić, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Dora Radl Ćućić, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Karolina Vrban Zrinski, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu